Wschody i zachody słońca - kalkulator        
Dariusz Kowalczyk
Kozioł ofiarny władz, czyli tak zwany "król"
Galeria fotografii przyrodniczej
(Nature Photography Gallery)Wschody i zachody słońca - kalkulator
(Sunrise/Sunset Calculator)
lub wybierz lokalizację albo wpisz współrzędne ręcznie:
or select your location or enter the coordinates manually:
Stopnie:
Deg:
Minuty:
Min:
Sekundy:
Sec:
Strefa czasowa:
Time Zone:
Szerokość geograficzna:
(N+, S-)
Latitude:
Wyrównanie do UTC:
Offset to UTC:

Czas letni:
Daylight Saving Time:
auto*
Długość geograficzna:
(W-, E+)
Longitude:
Note: To manually enter latitude/longitude, select "Wprowadź ręcznie współrzędne ->" from the Location pulldown menu, and enter the values in the text boxes to the right.
* auto - w strefie czasowej tego komputera dla czasu odpowiadającego godzinie 12:00 (w południe) czasu lokalnego.
* auto - in the time zone of this computer for a time corresponding to 12:00 (noon) local time.

Miesiąc:
Month:
Dzień:
Day:
Rok:
Year:
Od 1582-10-15 kalendarz gregoriański, do 1582-10-04 juliański proleptyczny,
numeracja lat historyczna (... -2, -1, 1 ...), nie astronomiczna (... -1, 0, 1 ...).

From 1582-10-15 Gregorian calendar, to 1582-10-04 proleptic Julian calendar,
historical year numbering (... -2, -1, 1 ...), not astronomical (... -1, 0, 1 ...).Równanie czasu:
Equation of Time:
(minutes):
Deklinacja słońca:
Solar Declination:
(degrees):
Wschód słońca:
Apparent Sunrise:
Prawdziwe południe:
Solar Noon:
Zachód słońca:
Apparent Sunset:
Strefa czasowa:
Time Zone:
Czas lokalny
Local
UTC
Modyfikacja NOAA Sunrise/Sunset Calculator (obecnie NOAA Solar Calculator) opartego na Jean Meeus, Astronomical Algorithms
Modification of NOAA Sunrise/Sunset Calculator (currently NOAA Solar Calculator), which is based on Astronomical Algorithms, by Jean Meeus
Linki w tabelach łączą ze stronami NOAA, czyli zewnętrznymi.
The links in the tables point to external, NOAA pages.Strona główna
(Main Page)
Z notatnika fotoprzyrodnika
(From the PhotoNaturalist's Notebook)
Nad Bałtykiem
(At the Baltic Sea)
Przyroda Gór Skalistych
(Rocky Mountains Wildlife)
Inne zdjęcia z zachodu USA
(Other Pictures from West)


Zakole Wawerskie
Kalkulator fotoprzyrodniczy
(PhotoNature Calculator)
Położenie słońca - kalkulator
(Solar Position Calculator)
Obserwacje przyrodnicze - baza danych
Wildlife observations - database templates
§ Fotografowanie dzikich zwierząt - przepisy
Okresy wędrówek ptaków - diagram
Układ współrzędnych UTM
Mapy Google Maps: Tatry, Bieszczady,
Park Narodowy Gór Skalistych
pomiar odległości i powierzchni


Komentarze
(Comments)
   
 
Linki zewnętrzne:
(External Links)


Puszcza Białowieska - kalendarium i mapa (Google Maps)
(Bialowieza Forest - a Map)
Dolina Rospudy - mapa (Google Maps)
(Rospuda River Valley - a Map)
Globalne ocieplenie - topniejące lodowce (Google Earth)
(Global Warming - Melting Glaciers - a Map)
Tatry - trójwymiarowa wirtualna panorama (Google Earth)
(Tatra Mountains - a Map)
Całe mnóstwo linków


Oddajcie parki narodowi

Na stronie:

można było pobrać formularz do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmiany ustawy o ochronie przyrody znoszącym prawo liberum veto, które mają lokalne samorządy wszystkich szczebli wobec tworzenia i rozszerzania parków narodowych. A dokładnie zamieniającym uzgadnianie na zasięgnięcie opinii.
Ten absurdalny zapis paraliżuje rozszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej (i zresztą prawdopodobnie w tym celu został wprowadzony na przełomie lat 2000/2001). Datę tą można z powodzeniem uznać za początek największego problemu w historii ochrony przyrody w Polsce. Gwoli wyjaśnienia warto tutaj zaznaczyć, że zarówno w projekcie jak i w przypadku Puszczy nie chodzi o tereny prywatne, ale należące do skarbu państwa, czyli wszystkich obywateli. No i nie tylko do lokalnych polityków. Również parki narodowe nie są jak sama nazwa wskazuje parkami gminnymi czy ulicznymi, ale zostały powołane do ochrony przyrodniczego dziedzictwa całego narodu przed zachłannością niewielkich, ale wpływowych grup osób kierujących się egoistycznymi pobudkami. A Puszcza Białowieska dzięki ograniczaniu destrukcyjnej działalności Lasów Państwowych przez przyrodników wciąż jeszcze jest kompleksem leśnym najlepiej zachowanym nie tylko na skalę krajową, ale europejską i będącym światowym dziedzictwem przyrodniczym. Ponadto wbrew propagandzie rozpowszechnianej przez lokalnych polityków objęcie ochroną całego jej obszaru w postaci parku narodowego nie tylko nie obniżyłoby dochodów miejscowej ludności, ale dzięki podniesieniu statusu tego lasu mogłoby nawet przyczynić się do ich zwiększenia, chociażby z branży turystycznej.
Potrzebnych było aż 100 000 podpisów, w ciągu ustawowych 3 miesięcy od 13 sierpnia do 12 listopada 2010 roku zebrano ich ponad 250 tysięcy. Projekt na razie utknął w Sejmie. Trwa to już około 10 razy dłużej niż zbieranie podpisów.

Puszcza Białowieska ginie ! Poprzyj rozrzerzenie Białowieskiego Parku Narodowego na cały jej obszar:
Puszcza Białowieska - Apel

Lista dyskusyjna przyrodników "Darz Bór !"Ta strona używa plików cookies. Korzystanie z tej strony oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki internetowej.
W przeglądarce można zmieniać ustawienia dotyczące cookies.